This Theme Supports a Custom FrontPage

ข้อมูลทั้งหมดของดาวเคราะห์ 8 ดวง ในระบบสุริยะ

ข้อมูลทั้งหมดของดาวเคราะห์ 8 ดวง ในระบบสุริยะ

ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะนั้น มีจุดศูนย์กลางเป็นดวงอาทิตย์ ซึ่งแต่เดิมมีดาวเคราะห์ทั้งหมด 9 ดวงแต่ปัจจุบัน พลูโตดาวเคราะห์หนึ่งได้ถูกลดชั้นให้เป็นดาวเคราะห์แคราะ จึงทำให้ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะนั้น มีทั้งหมด 8 ดวง ทั้งหมดประกอบด้วย เริ่มจากดาวที่ใกล้กับดวงอาทิตย์ก่อน 1.ดาวพุธ 2.ดาวศุกร์ 3.โลก 4.ดาวอังคาร 5.ดาวพฤหัสบดี 6.ดาวเสาร์ 7.ดาวยูเรนัส 8.ดาวเนปจูน รายละเอียดของดาวเคราะห์ทั้ง 8 ดาวเคราะห์ ดาวพุธ (Mercury) เป็นดาวเคราะห์ที่ใกล้ที่สุดอันดับ 1 และเป็นดาวที่เล็กที่สุดในระบบสุริยะ ปัจจุบันมียานอวกาศเพียงลำเดียวที่ไปสำรวจในระยะที่ใกล้ที่สุด ชื่อยานมาริเนอร์ 10 ตอนปี พ.ศ. 2517 – 2518 แต่สมารถสำรวจได้เพียง 40 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น พื้นผิวของดาวพุธนั้น มีผิวที่ขรุขระสาเหตุมาจากการพุงชนของอุกกาบาต ไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวาร ชั้นของบรรยากาศ ประกอบด้วย โพสแทสเซียม แคลเซียม โซเดียม ออกซิเจน ฮีเลียม ไฮโดรเจน และ น้ำ ความดันของชั้นบรรยากาศอยู่ที่ประมาน 10 –Read more about ข้อมูลทั้งหมดของดาวเคราะห์ 8 ดวง ในระบบสุริยะ[…]